MARIE.cz

online osobní kondiciogram na celý rok zdarma, výpočet biorytmů

 
Datum narození: . . Pro datum: . .
 

Kondiciogram

Kondiciogram je matematicky zpracovaný přehled biorytmů tzv. šťastných a kritických dnů. Ve zjednodušené podobě bývá pro každý den označena kladná hodnota biorytmu znaménkem +, záporná hodnota biorytmu znaménkem -, polokritický den písmenem P a kritický den ! (vykřičníkem).


FEI

FEI

FEI

FEI

FEI

FEI

FEI

FEI

FEI

FEI

FEI

FEI
1+++-++-+P++--+--!-+--------+-+--+-++
2+++-++P++++--+-P--+-----P--+-!-P+-++
3+++-+++++++P-+-+--+-----+--+---++P++
4!++-++++++++-!-+--+-----+--+---+!+++
5-++-++++++++---+--+-----+--+P--+-+++
6-++-+++++!!+--P+--+-----+--++--+-+++
7-++P+++++--+--++--!-----+P-!+--+-++!
8-++++++++--+--++-P------++--+--+-++-
9-+++!++!+--+--++-+------++--+--+-++-
10-+++-++-+--+P-++-+---PP-++--+-P+-++-
11-+!+-++-+--++-++-+--P++-++--+-++-++-
12-!-+-++-+--++-++-+--+++-++--+-++-++-
13---+-!+-+--++-++-+-P+++P++--+-++-++-
14---+--!-+--++-+!-+-+++++!+--+-++-+!-
15P--+----+--++-+-P+-+++++-+P-+-++-!--
16+--+----+--++-+-++-+++++-++-+-+!----
17+--+----+P-++-+-++-+++++-++-+-+-----
18+--+----!+-++P+-++P+++++-++P+P+-----
19+--!-----+-++++-++++++++-+++!++-----
20+--------+P!+++-++++++++-+++-++-P---
21+--------++-+++-++++++++-!++-++-+---
22+--------++-!++-+++++!++--++-+!-+---
23+---P--P-++--+!-+++++-++--++-+--+--P
24+---+--+-++--+--+++++-!+--++-+--+--+
25+---+-P+-++--+-P+!+++--+P-++-+--+--+
26+P--+-++-++--+-++-+++--++-++-+--+P-+
27!+P-+-++-++--+-++-+!+--++-++-+--++-+
28-++-+-++-++--+-++-+-!--++-++-+--++P+
29-++++-!+--+-+!-+----++-++-+--++++
30-++++--+--+-+--!----!+-+!-+-P++++
31-++++--+---------++++
Legenda:
F - Fyzický   E - Emocionální    I - Intelektuální
Den: + - kladný    - - záporný    P - polokritický    ! - kritický

česká verze - www.marie.cz slovenská verze - www.kondiciogram.sk anglická verze - www.marie.cz
Copyright © 2017 Zásobování a.s. - všechna práva vyhrazena