MARIE.cz

online osobní kondiciogram na celý rok zdarma, výpočet biorytmů

 
Datum narození: . . Pro datum: . .
 

Biorytmus - biorytmy

Biorytmus je pravidelné střídání fyzických a duševních stavů člověka. Od narození se v lidském životě opakuje řada událostí a stavů v závislosti na mnoha různých vlivech. Tak, jako se v pravidelném rytmu střídá den a noc v závislosti na otáčení země kolem své osy, střídají se roční období, lze také popsat řadu cyklicky se opakujících stavů nejen ve vesmíru, ale i v lidském životě. Je to např. rytmus dýchání, tlukot srdce nebo 28 denní menstruační cyklus. Od okamžiku zrození až do smrti biorytmy ovlivňují jednotlivé buňky v našem těle i mozkovou aktivitu. Biorytmy více či méně ovlivňují lidskou existenci po celý život.

Biorytmy – historie

Od pradávna proto lidé zkoumali opakující se stavy a zákonitosti života, aby mohli předpovídat svoji duševní i fyzickou kondici, schopnosti, předpoklady a tím i šťastné a naopak kritické dny. Studiem a zkoumáním zákonitostí biorytmů se zabývali vědci, lékaři i učitelé. Praktickým pozorováním, dlouhodobým výzkumem, měřením, porovnáváním, analyzováním snů, schopností, aktivit a dalšími postupy nezávisle na sobě dospěli k poznání, že lidský život ovlivňují 3 základní biorytmy.

Zobrazte si osobní biorytmus

Biorytmický graf

Týdení kondiční kalendář

Kondiční kalendář

Roční přehled kondice

Roční přehled kondice

Primární biorytmické cykly

23 denní fyzický cyklus, 28 denní emocionální cyklus a 33 denní intelektuální cyklus. Každý z těchto cyklů osciluje po sinusoidě mezi kladnou a zápornou hodnotou. Kritické dny jsou dny, ve kterých křivka protíná nulovou linii. Ženy více ovlivňuje emocionální biorytmus, muži jsou ovlivňování spíše fyzickým biorytmem.

Co ovlivňují biorytmy

Fyzický cyklus (trvá 23 dnů) ovlivňuje tělesnou kondici, sílu a výdrž
Emocionální cyklus (trvá 28 dnů) ovlivňuje náladu, pocity, vnímání a tvořivost
Intelektuální cyklus (trvá 33 dnů) ovlivňuje myšlení, učení, paměť, komunikativnost, logické a analytické schopnosti

Kondiciogram

Kondiciogram je matematicky zpracovaný přehled biorytmů tzv. šťastných a kritických dnů. Ve zjednodušené podobě bývá pro každý den označena kladná hodnota biorytmu znaménkem +, záporná hodnota biorytmu znaménkem -, polokritický den písmenem P a kritický den ! (vykřičníkem).

Grafické zobrazení biorytmů – biorytmický graf

Biorytmický graf je sinusoida zobrazující úroveň biorytmů v jednotlivých dnech. Osobní biorytmus je spočítán a zobrazen na základě zadání data narození. Na vodorovné ose X je zobrazeno časové období, svislá osa Y udává hodnotu v procentech od -100% do +100%. V kritických dnech prochází křivka nulovou hodnotou. Jako nejvíce kritické dny jsou udávány dny, kdy prochází klesající křivka nulou z kladné hodnoty do záporné. V polokritických dnech nulou prochází stoupající křivka.

Kondiční kalendář

Kondiční kalendář zobrazuje přehled základních biorytmů v průběhu 7 dnů. Záporné hodnoty biorytmů jsou zobrazeny červenou nebo oranžovou barvou vlevo od nuly (od středu stupnice), kladné hodnoty jsou zobrazeny zeleně vpravo od nuly. Šipka na barevné stupnici indikuje, zda má hodnota stoupající nebo klesající trend.

Jáchyme, hoď ho do stroje – Kondiciogram

V české komedii z roku 1974 věří nesmělý František Koudelka (Luděk Sobota), že bude mít v životě úspěch, bude-li se řídit kondiciogramem. Kondiciogram sestavený právě na základě uznávaných zákonitostí lidských biorytmů s přehledem šťastných a kritických dnů byl ve filmu sestaven výpočetním strojem a opravdu funguje! Nakonec se ve filmu Jáchyme hoď ho do stroje ukáže, že Františkův kondiciogram byl špatný, neboť byl omylem vyhotoven pro jinou osobu. Přesto i díky němu dokázal František najít svoje štěstí. Zde si můžete nechat sestavit podobný kondiciogram, jako ve filmu Jáchyme hoď ho do stroje.

Jak ovlivňují biorytmy a kondiciogramy život

Teorie biorytmů má mnohé zastánce, ale také odpůrce. Marie.cz doporučuje přistupovat k teorii biorytmů a kondiciogramů především jako ke zdrojům pozitivní motivace a zábavy. Uvědomte si, že i kritické dny lze prožít pozitivně právě proto, že na ně budete připraveni.

Jak proměnit kritické dny ve šťastné dny

Když se vám nedaří, když máte pocit, že všechny okolnosti stojí proti vám, uvědomte si, že síla vůle a pozitivní myšlení mohou hodně změnit. A že nestačí jen snít, ale je třeba především skutečně konat. Ať máte dle kondiciogramu šťastný nebo kritický den, pak ani v takové dny se nic neděje bez přičinění. Život a štěstí máte především ve svých rukou.

Záporné dny fyzického biorytmu

V záporném období fyzického cyklu je třeba věnovat více pozornosti správné výživě, odpočinku a zdravému životnímu stylu.

Příklad ze života:

Petr měl běžet maratonský závod. V den závodu měl dle kondiciogramu kritický den fyzického cyklu. Proto očekával, že závod bude těžké vyhrát. Z tohoto důvodu věnoval přípravě a tréninku před závodem více času, než jindy. Při samotném běhu se snažil neplýtvat energií hned po startu a nakonec maraton vyhrál. Nevzdal to předem, ale lépe se připravil.

Záporné dny emocionálního biorytmu

V záporném období emocionálního cyklu nejednejte ukvapeně, buďte rozvážnější, chápavější a tolerantnější k sobě i druhým.

Příklad ze života:

Jana měla první rande s Lukášem, se kterým si už dlouho psala na seznamce Štěstí.cz. Domluvili si první schůzku v jedné restauraci. Měl sedět sám u stolu a poznávacím znamením měla být kytice růží na stole. V den schůzky Jana zjistila, že má dle kondiciogramu kritický den. Bylo však již pozdě rande zrušit. Když vešla do restaurace, seděl u stolu s kyticí růží úplně jiný muž, než jakého znala z fotografie na Štěstí.cz. Málem se zhroutila. Dříve, než si jí muž všiml, otočila se ve dveřích a rychle odešla. Byla rozhodnuta okamžitě po příjezdu domů smazat svůj profil na seznamce a už se mu nikdy neozvat. Bylo ji smutno a cítila se zrazená a podvedená. Když seděla v autě na parkovišti, uvědomila si, že má kritický den emocionálního cyklu. Vzpomněla si na moji radu v takových dnech nejednat ukvapeně. Upravila se a nakonec znovu vešla do restaurace. Když se rozhlédla, všimla si, že v pravé části restaurace sedí u jiného stolu s kyticí růží ještě jeden muž. Byl to Lukáš. Přesně ten, jehož fotku znala. Jana i Lukáš spolu již několik let šťastně žijí a mají malou holčičku. Přitom tehdy stačilo málo a všechno bylo úplně jinak. Kondiciogram z té doby má Jana dodnes uložený v rodinném albu.

Záporné dny intelektuálního biorytmu

V záporném období intelektuálního cyklu je lepší řadu věcí 2x promyslet, více trénovat a cvičit paměť a logiku, zodpovědněji komunikovat a přistupovat s větší pečlivostí k duševním činnostem.

Příklad ze života:

Michalův kritický den inteligenčního cyklu připadl právě na termín opravné závěrečné zkoušky v autoškole. Učení mu nikdy moc nešlo, proto se bál, že ani podruhé zkoušku nezvládne. Věděl však, že v kritický den bude muset vyvinout mnohem více úsilí, pokud chce uspět. Proto si den před zkouškou ještě několikrát zopakoval testové otázky, ve kterých dříve chyboval. Zkoušku udělal bez jediné chyby. Jak sám řekl, právě kritický den v kondiciogramu ho k tomu přinutil.


česká verze - www.marie.cz slovenská verze - www.kondiciogram.sk anglická verze - www.marie.cz
Copyright © 2024 Zásobování a.s. - všechna práva vyhrazena