MARIE.cz

online osobní kondiciogram na celý rok zdarma, výpočet biorytmů

 
Datum narození: . . Pro datum: . .
 

Kondiciogram

Kondiciogram je matematicky zpracovaný přehled biorytmů tzv. šťastných a kritických dnů. Ve zjednodušené podobě bývá pro každý den označena kladná hodnota biorytmu znaménkem +, záporná hodnota biorytmu znaménkem -, polokritický den písmenem P a kritický den ! (vykřičníkem).


FEI

FEI

FEI

FEI

FEI

FEI

FEI

FEI

FEI

FEI

FEI

FEI
1-+-P+-+++--+--++-+!-+--+++-!+--+-++-
2-+-+!-+!+--+--++-+--+--+++P-+--+-++-
3-+-+--+-+--+--++-+--+-P++++-+--+-++-
4-+-+--+-+--+P-++-+--+P+++++-+-P+-++-
5-!-+--+-!--++-++-+--+++++++-+P++-++-
6---+--+----++-++-+-P+++++++-++++-++-
7---+--+----!+-++-+-++++++++-++++P+!-
8---+--!-----+-+!P+-+++++!++-++++++--
9P--+--------+-+-++-+++++-++-+++!+!--
10+--+--------+-!-++-+++++-++-+++-+--P
11+--+-----P--+P--++-+++++-++-+++-+--+
12+--+-----+--++--+!P+++++-++P!++-+--+
13+--!-----+P-++--+-++++++-+++-++-+--+
14+-P------++-++--+-++++++-!++-++-+--+
15+-+------++-++--+-++!+++--++-++-+--+
16+-+-PP-P-++-!+--+-++-!++--++-+!-+--+
17+-+-++-+-++--+--+-++--!!--++-+--+--+
18+-+-++-+-++--+--+-++------++-+--+--+
19+P+-++P+-++--+-P+-++----P-!+-+--+--+
20+++-++++-++--+-++-+!----+--+-+--+P-+
21!++-++++P++--+-++-+-----+--+-+--++P+
22-++-+++++++--+-+!-+-----+--+-!--++++
23-++-+++++!+P-+-+--+-----+--+---P++++
24-++P+++++-++-+-+--!-----+--!---+!+++
25-++++++++-++-!-+--------+------+-+++
26-++++++++-++--P+--------+---P--+-+++
27-++++++++-!+P-++-----P--+---+-P+-++!
28-++++++++--++-++-P---+--+P--+-++-++-
29-+++++--++-++-+---+--++--+-++-++-
30-+++!+--++-++-+---+--++--+-++-++-
31-+!!-++-+--P+P--+-++-
Legenda:
F - Fyzický   E - Emocionální    I - Intelektuální
Den: + - kladný    - - záporný    P - polokritický    ! - kritický

česká verze - www.marie.cz slovenská verze - www.kondiciogram.sk anglická verze - www.marie.cz
Copyright © 2023 Zásobování a.s. - všechna práva vyhrazena