MARIE.cz

online osobní kondiciogram na celý rok zdarma, výpočet biorytmů

 
Datum narození: . . Pro datum: . .
 

Kondiciogram

Kondiciogram je matematicky zpracovaný přehled biorytmů tzv. šťastných a kritických dnů. Ve zjednodušené podobě bývá pro každý den označena kladná hodnota biorytmu znaménkem +, záporná hodnota biorytmu znaménkem -, polokritický den písmenem P a kritický den ! (vykřičníkem).


FEI

FEI

FEI

FEI

FEI

FEI

FEI

FEI

FEI

FEI

FEI

FEI
1-+-++++++--+P-++-+--+P--+P--+-P+-++-
2-+-++!+++--++-++-+--++-P++--+-++-++-
3-+-+!-+!+--++-++-+--++-+++--+-++-++-
4-+-+--+-+--++-++-+--++P+++P-+-++-++-
5-+-+--!-+--++-+!-+--++++!++-+-++-++-
6P!-+----+--++-+--+--++++-++-+-++-!+-
7+--+----!--++-+--+-P++++-++-+P++--+-
8+--+-----P-++-+--+-+++++-++-++++--!-
9+--+-----+-!+-+-P+P+++++-++P++++P---
10+--!-----+--+-+-++++++++-++++++!+---
11+--------+--+-+-++++++++-++++++-+---
12+--------+--+P!-++++++++-++++++-+--P
13+--------+--!+--+++++!++-+++!+!-+--+
14+--------+P--+--+!+++-++-+++-+--+--+
15+--------++--+--+-+++-++-!++-+--+--+
16+-P---P--++--+-P+-+++-++P-++-+--+--+
17+-+-P-+P-++--+-++-++!-+++-++-+--+P-+
18!-+-+P++-++--+-++-++--!++-++-+--++-+
19--+-++++-++--+-++-++---!+-++-+--++-+
20-P+-++++-!+--+-++-++----+-++-+--++-+
21-++P++++--+--+-++-!!----+-!!-+--++-+
22-+++++++--+--+-++-------+----+--++P+
23-+++++++P-+--+-+!-------+----+--++++
24-++++++++-+-P+-+-----P--+----!PP++++
25-++++++++-+P++-+-----+--+-----++++++
26-++++++++-+++!-+-----+--+-----++!+++
27-++++++++-+++--+-----+--+---P-++-+++
28-+++++!++-!++-P!-----+--!---+-++-+++
29P++-++--++-+------+---P--+-++-!+!
30+++-++--++-+--P---+---+--+-++--+-
31+++-!++-+---+---+--+-
Legenda:
F - Fyzický   E - Emocionální    I - Intelektuální
Den: + - kladný    - - záporný    P - polokritický    ! - kritický

česká verze - www.marie.cz slovenská verze - www.kondiciogram.sk anglická verze - www.marie.cz
Copyright © 2022 Zásobování a.s. - všechna práva vyhrazena