MARIE.cz

online osobní kondiciogram na celý rok zdarma, výpočet biorytmů

 
Datum narození: . . Pro datum: . .
 

Kondiciogram

Kondiciogram je matematicky zpracovaný přehled biorytmů tzv. šťastných a kritických dnů. Ve zjednodušené podobě bývá pro každý den označena kladná hodnota biorytmu znaménkem +, záporná hodnota biorytmu znaménkem -, polokritický den písmenem P a kritický den ! (vykřičníkem).


FEI

FEI

FEI

FEI

FEI

FEI

FEI

FEI

FEI

FEI

FEI

FEI
1+++-++-++++P++----+--+-----+--+P+-++
2+++-++-+++++!+----+--!-----+--!+!-++
3+++-++-+++++-!----+--------+---+--++
4+++-++-+++++--P---+--------+P--+--++
5+++-++P+++!+--+P--+-----P--++--+--+!
6+++-++++++-+--++-P+-----+P-++--+-P+-
7!++-++++++-+--++-++-----++-++--+-++-
8-++-!++!++-+--++-++-----++-++--+-++-
9-+!--++-+!-+--++-++-P-P-++-++--+-++-
10-+-P-++-+--+--++-+!-+-+-++-!+--+-++-
11-!-+-!+-+--+--++-+--+-+P++--+--+-++-
12---+--+-+--+--++-+-P+-++++--+--+-++-
13---+--+-+--+P-++-+-++P++++P-+-P+-+!-
14---+--+-+--++-++P+-++++++++-+-++-+--
15---+--+-+--++-++++-++++++++-+-+!-+--
16---+--+-!--++-++++-++++++++-+P+--+--
17---+--!----++P+!++-+++++!++-+++--+--
18P--+-------!+++-++-+++++-++-!++-P!--
19+--+------P-+++-++-+++++-++--++-+---
20+--+-----P+-+++-++-+++++-!+--++-+---
21+--+-----++-++!-++P+++++--+P-++-+--P
22+--!P--P-++-++--++++++++--++-++-+--+
23+---+--+-++-++--+!++++!+--++-++-+--+
24+---+--+-++-++--+-++++-+--++-++-+--+
25+PP-+--+-++-!+--+-+++!-+--++-+!-+--+
26+++-+--+-++--+--+-+!!--+--++-+--+--+
27+++-+P-+-++--+--+-+----+--++-+--+-P+
28+++-++P+-++--+-P!-+----!P-++-+--+-++
29+++++-++--+-+--+-----+-++-+-P+P++
30!++++-++--+-+--+-----+-!+-+-+++++
31-++++--!-+-----+-++++
Legenda:
F - Fyzický   E - Emocionální    I - Intelektuální
Den: + - kladný    - - záporný    P - polokritický    ! - kritický

česká verze - www.marie.cz slovenská verze - www.kondiciogram.sk anglická verze - www.marie.cz
Copyright © 2018 Zásobování a.s. - všechna práva vyhrazena