MARIE.cz

online osobní kondiciogram na celý rok zdarma, výpočet biorytmů

 
Datum narození: . . Pro datum: . .
 

Kondiciogram

Kondiciogram je matematicky zpracovaný přehled biorytmů tzv. šťastných a kritických dnů. Ve zjednodušené podobě bývá pro každý den označena kladná hodnota biorytmu znaménkem +, záporná hodnota biorytmu znaménkem -, polokritický den písmenem P a kritický den ! (vykřičníkem).


FEI

FEI

FEI

FEI

FEI

FEI

FEI

FEI

FEI

FEI

FEI

FEI
1-+--!-+-++-+--++-++-+-P++++++--+-++-
2-+----+-!!-+--++-++-+-+++++++P-+-++-
3-+----+----+--++-+!-+-+++++!++-+-++-
4-!-P--+----!--++-+-P+-+++++-++-+P++-
5---+--+-------++-+-++-+++++-++-+++!-
6---+--+-----P-++P+-++P+++++-++P+++--
7---+--+-----+-!+++-++++++++-+++!++-P
8---+--+-----+--+++-++++++++-+++-++-+
9---+--+-----+P-++!-++++++++-+++-++-+
10---+--!-----++-!+--+++++!++-!++-++-+
11---+------P-++--+--+++++-++--++-+!-+
12P-P+------+-++--+--+!+++-!+--++-+--+
13+-++-----P+-++--+--+-+++--+--++-+--+
14+-++-P-P-++-++--+-P+-++!--+P-++-+--+
15+-++P+-+-++-++--+-++-+!---++-++-+--+
16+-+!++-+-++-++--+-++-+----!+-++-+--+
17+-+-++-+-++-++--+-++-+-----+-++-+--+
18+P+-++-+P++-!+--+-+!-!-----+-+!-+--+
19+++-++-++++--+--+-+--------+-!--+-P+
20+++-++-++++P-+--!-+--------+----+-++
21+++-++P+++++-+-P--+-----P--+---P!-++
22+++-++++++++-+-+--+-----+--+---+-P++
23+++-++++++++-!P+--+-----+--+---+-+++
24!++-++++++++--++--+-----+--+P--+-++!
25-++-+++++!!+--++-P+-----+--++--+-++-
26-++-+++++--+--++-+!-----+P-!+--+-++-
27-++P+++++--+--++-+------++--+--+-++-
28-++++++!+--+--++-+--P---++--+--+-++-
29-+!+!++-+--+P-++-+--+PP-++--+-P+-++-
30-+-+-+--++-++-+--+++P++--+-++-++-
31-+-+-++-+--++++-+-++-
Legenda:
F - Fyzický   E - Emocionální    I - Intelektuální
Den: + - kladný    - - záporný    P - polokritický    ! - kritický

česká verze - www.marie.cz slovenská verze - www.kondiciogram.sk anglická verze - www.marie.cz
Copyright © 2024 Zásobování a.s. - všechna práva vyhrazena