MARIE.cz

online osobní kondiciogram na celý rok zdarma, výpočet biorytmů

 
Datum narození: . . Pro datum: . .
 

Kondiciogram

Kondiciogram je matematicky zpracovaný přehled biorytmů tzv. šťastných a kritických dnů. Ve zjednodušené podobě bývá pro každý den označena kladná hodnota biorytmu znaménkem +, záporná hodnota biorytmu znaménkem -, polokritický den písmenem P a kritický den ! (vykřičníkem).


FEI

FEI

FEI

FEI

FEI

FEI

FEI

FEI

FEI

FEI

FEI

FEI
1-++++++++-!++-++-+---+--+---+-++-++-
2-+!+++!++--++-+!-+--P+--!P--+-++-++-
3P+-+++-++--++-+--+--++---+--+-++-!+-
4++-+!!-!+--++-+--+--++-P-+--+-++--+-
5++-+----+P-++-+--+--++P+-+--+-++--+-
6++-+----++-++-+--+P-++++-+PP+-++--+-
7+!-!----++-++-+--++-++++-++++-++--+-
8+-------++-++-+--++P++++-++++-++--+-
9+-------!+-++-+--+++++++-++++P++--!-
10+--------+-+!-+-P++++!++-+++++!+----
11+--------+-!--+-+++++-++-+++++-!P---
12+--------+----+-+++++-++-+++++--+---
13+-----P--+---P+P+++++-++P+++++--+---
14+-----+--+---+!++++++-++++++!+--+P-P
15!-----+--+P--+-++++++-++++++-+--++-+
16------+--++--+-++!+++-+++!++-+--++-+
17------+--!+--+-++-+++-+++-++-+--++-+
18--PPP-+P--+--+-++-!++-+++-+!-+--++-+
19--+++-++--+--+-++--+!-!++-+--+--++-+
20--+++P++--+--+-++--+---++-+--+--++-+
21-P++++++--+-P+-++--+-P-!+-+--+P-++-+
22-+++++++--+-++-++--!-+--+-+--++-++-+
23-+++++++--+-++-++----+--+-!--++-++P+
24-+++++++--+-++-+!----+--+----++-++++
25-+++++!+P-+-++-!-----+--!----++P++++
26P+++++-++-+-++-------+-------!+++!++
27++++++-++-+P+!-------+--------+++-++
28++++++-++P+++--------+------P-++!-++
29+++-+++!++-----P--+-----P+-++--++
30+++-+++-++-P---+--+---P-++-++--++
31+++-+++-++--+--++--+!
Legenda:
F - Fyzický   E - Emocionální    I - Intelektuální
Den: + - kladný    - - záporný    P - polokritický    ! - kritický

česká verze - www.marie.cz slovenská verze - www.kondiciogram.sk anglická verze - www.marie.cz
Copyright © 2021 Zásobování a.s. - všechna práva vyhrazena