MARIE.cz

online osobní kondiciogram na celý rok zdarma, výpočet biorytmů

 
Datum narození: . . Pro datum: . .
 

Kondiciogram

Kondiciogram je matematicky zpracovaný přehled biorytmů tzv. šťastných a kritických dnů. Ve zjednodušené podobě bývá pro každý den označena kladná hodnota biorytmu znaménkem +, záporná hodnota biorytmu znaménkem -, polokritický den písmenem P a kritický den ! (vykřičníkem).


FEI

FEI

FEI

FEI

FEI

FEI

FEI

FEI

FEI

FEI

FEI

FEI
1++++++-+++++++----P--+-----P--++--++
2+++!++-++++++!P---+--+-----+--++--++
3+++-++-++++++-+---+--+-----+P-++--+!
4+++-++-+++!++-+--P+--+-----++-++--+-
5+++-++-+++-+!-+--++--!---P-++-!+--+-
6+++-++-+++-+--+--++------+-++--+--+-
7++!-!+-!++-+--+--++-P----+-++--+--+-
8++---+P-++-+--+P-++-+-P-P+-++--+--+-
9++---!+-++-+--++-++-+-+P++-++--+-P+-
10!!----+-++-+--++-++-+-++++-++--+-++-
11------+-++-+--++-++P+-++++P++--+-++-
12------+-+!-+--++-++++-+++++++--+-+!-
13---P--+-+--+--++P+!++-+++++!+--+-+--
14---+--+-!--+--++++-++-+++++-+P-!-+--
15---+--+----+--++++-++-+++++-++---+--
16---+--+----!PP++++-++P+++++-++P-P+--
17---+--+-----++++++-++++++++-!++-++--
18---+--+---P-++++++-++++++++--++-++--
19---+--+---+-++!+++-++++++!+--++-++-P
20---+--!---+-++-!++-+++++!-+--++-++-+
21P--+P--P--+-++--+!-+++++--+--++-+!-+
22+--++--+--+-++--+--+++!+--+--++-+--+
23+-P++--+-P+-++--+--+++-+--+--++-+--+
24+P+++--+-++-++--+-P+!+-+--+P-++-+--+
25+++!+P-+-++-++--+-+!-+-+--++-++-+--+
26+++-++-+-++-++--+-+--+-!--++-++-+-P+
27+++-++-+-++-++--!-+--+----++-++-+-++
28+++-++-+-++-!+----+--!----!+-+!P+-++
29+++-+-++--+----+--------+-+-++-++
30+++-+P++--!----+--------+-+-++-++
31+++P++---+-----+P!-++
Legenda:
F - Fyzický   E - Emocionální    I - Intelektuální
Den: + - kladný    - - záporný    P - polokritický    ! - kritický

česká verze - www.marie.cz slovenská verze - www.kondiciogram.sk anglická verze - www.marie.cz
Copyright © 2019 Zásobování a.s. - všechna práva vyhrazena