MARIE.cz

online osobní kondiciogram na celý rok zdarma, výpočet biorytmů

 
Datum narození: . . Pro datum: . .
 

Kondiciogram

Kondiciogram je matematicky zpracovaný přehled biorytmů tzv. šťastných a kritických dnů. Ve zjednodušené podobě bývá pro každý den označena kladná hodnota biorytmu znaménkem +, záporná hodnota biorytmu znaménkem -, polokritický den písmenem P a kritický den ! (vykřičníkem).


FEI

FEI

FEI

FEI

FEI

FEI

FEI

FEI

FEI

FEI

FEI

FEI
1++++++-++-+++-+--P---+------P-++--+-
2++++++-++P!++-+--+---+------+-++--+-
3++++++-+++-++-+--+P--+---P-P+-++--+-
4++++++-+++-++-+--++-P+---+-++-++--+-
5++!!++-!++-++-+--++-++---+-++-++--+-
6++--!+--++-++-+--++-++PP-+-++-++--+-
7++---!--++-+!-+--++-+!++-+-++-!+--+-
8++------++-+--+--++-+-++-+P++--+--+-
9+!------++-+--+--++P+-++-++++--+--+-
10+-----P-++-+--+P-++++-++P++++--+--!-
11+-----+-!+-+--++P++++-+++++++P-+-P--
12+-----+--+-+--+++++++-++++++++-!-+--
13!-----+--+-!--+++++++-++++++++--P+--
14------+--!---P+++++++-++++++++--++--
15------+------+++++!++-+++++!!+--++--
16---P--+---P--+!+++-++-+++++--+--++-P
17---+--+---+--+-+++-++-+++!+--+--++-+
18---+--+---+-P+-++!-++P+++-+--+P-++-+
19---+--+P--+-++-++--++++++-+--++-++-+
20---+P-++--+-++-++--+++!++-+--++-++-+
21--P++-++--+-++-++--+!+-++-+--++-++-+
22--+++-!+--+-++-!+--+-+-+!-+--++-++-+
23-P+++P-+--+-++--+--!-+-!--+--++-+!-+
24P+++++-+--+-++--+----+----+--++-+-P+
25++++++-+-P+-++--!----+----!--++-+-++
26++++++-+-++-++----P--+-----P-++P+-++
27++++++-+P++-++----+--+-----+-++++-++
28+++!++-++++-+!----+--+-----+-!+++-++
29+++-++-++++P+-----+--+-----+P-+++-++
30+++-+++!+!-----+--!-----++-!+!-++
31+++-++---+-----++--++
Legenda:
F - Fyzický   E - Emocionální    I - Intelektuální
Den: + - kladný    - - záporný    P - polokritický    ! - kritický

česká verze - www.marie.cz slovenská verze - www.kondiciogram.sk anglická verze - www.marie.cz
Copyright © 2020 Zásobování a.s. - všechna práva vyhrazena