MARIE.cz

online osobní kondiciogram na celý rok zdarma, výpočet biorytmů

 
Datum narození: . . Pro datum: . .
 

Primární biorytmické cykly

23 denní fyzický cyklus, 28 denní emocionální cyklus a 33 denní intelektuální cyklus. Každý z těchto cyklů osciluje po sinusoidě mezi kladnou a zápornou hodnotou.
Kritické dny jsou dny, ve kterých křivka protíná nulovou linii. Ženy více ovlivňuje emocionální biorytmus, muži jsou ovlivňování spíše fyzickým biorytmem.
Primární biorytmy pro den: 24.9.2020
Fyzický: -63%
Emocionální: -100%
Intelektuální: 10%
Průměr: -51%

Klasický cyklus

Co ovlivňují biorytmy

Fyzický cyklus (trvá 23 dnů) ovlivňuje tělesnou kondici, sílu a výdrž

Emocionální cyklus (trvá 28 dnů) ovlivňuje náladu, pocity, vnímání a tvořivost

Intelektuální cyklus (trvá 33 dnů) ovlivňuje myšlení, učení, paměť, komunikativnost, logické a analytické schopnostiSekundární biorytmy
Sekundární cyklus: 24.9.2020
Duševní: -61%
Estetický: -55%
Intuice: -61%
Průměr: -44%


Sekundární cyklus

Sekundární biorytmy

Intuitivní cyklus s periodou 38 dnů ovlivňuje schopnost předvídání a schopnost se rozhodovat

Estetický cyklus s periodou 43 dnů ovlivňující kreativitu a trůrčí schopnosti

Spirituální cyklus (duševní, duchovní) má periodu 53 dnů ovlivňuje způsob vnímání a osobního zacházení s tím, co člověka přesahuje: s Bohem


česká verze - www.marie.cz slovenská verze - www.kondiciogram.sk anglická verze - www.marie.cz
Copyright © 2020 Zásobování a.s. - všechna práva vyhrazena